Eviniz Alanya

Vekaletname

Dairenin sahibi, hem şahsen hem de temsilcisi (vekil) aracılığıyla bir satış ve satın alma işlemini sonuçlandırabilir ve daireyi satması için noter tasdikli vekaletname ile yazılı olarak yetkilendirebilir.

Vekaletname tek nüsha olarak düzenlenir. İhraç edene asıl, yetkisini alan kişi ise vekil veya vekildir. Maksimum yetkilere sahip bir vekaletname genel olarak adlandırılır. Gayrimenkul alımı, satımı veya kiralanması da birçok resmi işlemi gerçekleştirmenize olanak sağlayan vekaletname adı verilen bu belge kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ancak aynı kişi her iki tarafın da temsilcisi olamaz. Vekaletname almak için ayrıca bir noterde görünmeniz gerekir. Bu süreç yaklaşık 2 saat sürecek ve size bir personelimiz eşlik edecek.

Tapu Vekaleti İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Tapu vekaletinin noter tarafından verilmesi gerekir. Tapu vekaletinin hazırlanması için noterde ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Gerçek kişilerin:

Tapu vekaleti verecek şahsın T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ya da pasaport

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Tüzel kişilerde:

Yetkili kişinin imza sirküleri

Nüfus cüzdanı

Yetkili kişinin talimatlarını içeren imzalı belge

Tapu vekaletinin yurt dışında kullanılacağı durumlarda, vekaletnamenin ilgili ülkenin diline yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerekir.

Tapu Vekaleti Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu vekaleti noterde düzenlenirken kapsamı “gayrimenkul satışı” ya da “gayrimenkul kiralaması” gibi açık ifadelerle belirtilmelidir. Hangi işlem için vekalet verildiği net bir şekilde belirtilmediği zaman Tapu ve Kadastro Müdürlükleri işlem yapmamaktadır. Bunun yanı sıra vekaletnamenin sınırlarının belirlenmesinde de fayda vardır. Örneğin tapu devrinin gerçekleştirileceği gayrimenkulün ada, parsel ya da açık adres bilgilerine vekaletnamede yer verilebilir.

Profesyonel emlakçılar veya avukat için "vekaletname" vermeden önce ne yaptıklarını bilmiyorsanız eğer vekaletnameyi vermenizi tavsiye etmiyoruz.

Vekaletinizi ve tüm haklarınızı herkese vermeyiniz. Vekalet verdiğiniz kişi kötü amaçlı olabilir ve size zarar verebilir.

Avukata vekalet vermek; Avukatınız sizin adınıza hareket edebilir. Tapu üzerinde isim ve resim olacak.

Noterde yeminli bir tercüman bulunmaktadır. Bu tercümanlar sadece gerçeği çevireceklerine dair notere söz vermişlerdir. Kendiniz çevirmen getiremiyorsunuz

Tapu vekaletinde süre belirtilmediği takdirde vekaletnamenin belirli bir sona erme süresi bulunmaz. Yetkisi devam eden vekaletnameler, belirtilen yetki sınırları içerisindeki başka bir işlem için tekrar kullanılabilir. Noterde vekalet verilirken “Vekaletname 3 ay süre ile geçerlidir.” gibi bir süre sınırlaması konulabilir.

Eğer bir sona erme süresi belirtilmemişse vekaletnameyi sona erdirmek için tapu dairesi ya da notere başvurarak azil işlemi gerçekleştirilebilir. Azil işlemi gerçekleştirilince vekil atanan kişi hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Kısmi azil seçeneği ile de belirlenmiş işlemleri gerçekleştirme yetkisine son verilebilir.

Tapu Vekaleti Ücreti Ne Kadar?

Verilecek vekaletin kapsamına ve verilen yıla göre noter vekaletname ücretleri farklılık göstermektedir. İşlemin yapılacağı noterden güncel fiyat bilgisi edinilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Vekaletname nedir?

C: Vekaletname, bir kişinin başka bir gerçek ya da tüzel kişi adına hareket etme yetkisi veren, noter tarafından hazırlanan yasal bir belgedir. Vekil, kendisine vekalet izni veren kişinin mülkiyeti, mali durumu ya da tıbbi bakımı ile ilgili kararlar için onun adına yasal imza yetkisine sahiptir.

S: Vekaletname için gerekli belgeler nelerdir?

C: İki Türk vatandaşı arasında gerçekleştirilecek vekaletname işlemi için kimliklerinin aslı, fotokopisi ve vekalet verecek kişinin iki adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir. Yabancılar için orjinal pasaport ve çevirisi, vergi numarası ve vekalet verecek kişinin iki adet vesikalık fotoğrafı gereklidir.

S: Türkiye'de nasıl vekalet verebilirim?

C: Gerekli belgeler ile notere gittiğiniz zaman noter memuru tarafından vekaletname hazırlanır. Daha sonra vekalet içeriği vekalet veren kişi tarafından okunur ve imzalar atılır.Ücretleri ödendikten sonra makbuzlarla birlikte vekalet belgesi teslim alınabilir.

Vekaletname

S: Vekaletname Ücreti nedir?

C: Vekalet vermenin ücreti belgede yazılanlara bağlıdır. Noterlerde kelime sayısı baz alınarak ücret belirlenir, bu yüzden ücret belge hazırlandıktan sonra hesaplanır. Güncel olan ücretleri öğrenmek için Emlak Alımında Oluşan Masraflar sayfamızı inceleyin.

S: Türkiye'de değilsem vekalet verebilir miyim?

C: Evet. Yurt dışından vekalet vermenin iki yolu vardır:

• Randevu aldıktan sonra ülkenizdeki Türk Konsolosluğuna gidebilir ve vekalet verebilirsiniz. Daha sonra, belgeyi Türkiye’deki vekilinize göndermelisiniz.

• İkinci yol ise sadece Türkiye ile apostil anlaşması olan ülkeler için geçerlidir. Bir vekaletname düzenlemek için ülkenizdeki bir noterlik bürosuna gidebilirsiniz. Daha sonra vekaletnamenizi apostilletmek için yetkili bir makama (il valiliği, belediye vb.) götürmelisiniz. Apostilden sonra Türkiye’ye gönderdiğiniz belge, noter onaylı tercümeler için notere gönderilir. Kritik olan nokta ise Türkiye’de bazı vekaletnamelerin sadece fotoğraflı ise geçerli olmasıdır. Bu yüzden yerel noterinizden vekaletnameye fotoğraf eklemesini talep edin.

S: Türkiye'de kime vekalet verebilirim?

C: 18 yaşını doldurmuş herhangi birine vekalet yetkisi verebilirsiniz.

S: Türkiye'de 18 yaşından küçük çocuklar vekalet verebilir mi?

C: 18 yaşından küçük çocuklar sadece velisinin imzası ile vekalet verebilir.

S: Vekaletname için fotoğraf ne zaman zorunludur?

C: "Satış yetkisi" veren vekaletnameler için kişinin resmi olmalıdır. Diğer vekaletname türleri için gerekli değildir.

S: Banka hesabımdan para çekmesi için birine vekalet verebilir miyim?

C: Evet. Türkiye'de vekaletname ile banka işlemleri yapılabilir.

S: Bir kişi kaç kişinin vekaletini alabilir?

C: Aynı kişiye vekalet verebilecek kişi sayısında bir sınırlama yoktur.

S: Bir vekaletname ile hangi işlemler yapılabilir?

C: Aşağıdaki istisnalar dışında her türlü yasal işlemi vekaletname ile gerçekleştirebilirsiniz:

* Yasal belgelerinizin mahkemelere teslim edilmesini ya da mahkemeden teslim alınmasını istiyorsanız, vekilinizin bir avukat olması gerekir.

* Göçmen bürosunda herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız, vekilinizin bir avukat olması gerekir.